Výpoveď PZP má rôzne príčiny

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

Zrušenie PZP je nutné k uzatvoreniu lacnejšieho poisteniaUzavreli ste na svoje vozidlo povinné zmluvné poistenie? Myslíte si, že sa ho nie je možné zriecť, lebo ste už podpísali zmluvu? Nebojte sa, v súčasnosti je možné všetko. Tak, ako si môžete presunúť pôžičku od jedného sprostredkovateľa k druhému, môžete si presunúť aj PZP. Samozrejme, nájdenie výhodnejšieho poskytovateľa zákonnej poistky nemusí byť jediný dôvod na zrušenie PZP. Viac dôvodov si uvedieme nižšie. Veľmi užitočným by však pre vás mohlo byť, že všetky dôležité informácie o výpovedi PZP nájdete na stránke http://www.uzavripzp.sk/vypoved-pzp/, na ktorej nájdete okrem iného aj vzor výpovede PZP resp. žiadosť o zrušenie z rôznych príčin.

Dôvody výpovede PZP

Ako sme povedali, dôvodov na výpoveď je niekoľko. Nemusí ísť len o to, že ste našli výhodnejšieho poisťovateľa. Inými, oprávnenými dôvodmi na zrušenie poistenia sú:

  1. výpoveď z dôvodu ukončenia doby poistenia

Tento druh výpovede sa podáva preto, pretože nastal deň, kedy sa vaša zmluva o PZP s danou spoločnosťou končí. Ak ste s danými poisťovateľom spokojný, nemusíte nasilu podávať výpoveď, zmluvu si môžete aj predĺžiť.

  1. odhlásenie z dôvodu zániku vozidla

Odhlásenie je možné aj v prípade, že sa vám niečo stalo s vozidlom. Hlavne to platí pre prípady zošrotovania. Do žiadosti o zrušenie nezabudnite pripojiť doklad o tom, že dané vozidlo bolo skutočne zlikvidované.

  1. zrušenie z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ďalším dôvodom na zrušenie môže byť, že ste vaše vozidlo buď niekomu darovali alebo jednoducho predali. V súčasnosti sú v kurze hlavne predaje áut, a preto je tento dôvod bez akýchkoľvek komplikácii. K žiadosti o zrušenie pripojte kópiu technického preukazu, prípadne kúpnu/darovaciu zmluvu.

  1. odhlásenie z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Odhlásiť vašu aktuálnu PZP môžete resp. urobíte veľmi dobre aj vtedy, ak z rôznych príčin bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. Do prílohy žiadosti o odhlásenie poistenia auta pripojte aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  1. výpoveď z dôvodu odcudzenia vozidla

Ak vám bolo vozidlo odcudzené, žiadosť o výpoveď je stopercentne relevantná. Do žiadosti však pripojte doklad o krádeži vozidla (z policajnej stanice).

  1. zrušenie z iných príčin

Žiadosť o zrušenie môžete podať aj z „prostých príčin“. Napríklad ste si našli lepšieho, výhodnejšieho poskytovateľa, čo rozhodne na stránke uzavripzp.sk nájdete.

Všetky dôvody, ktoré sme vyššie zmienili, sú na výpoveď PZP relevantné a žiaden poskytovateľ by vám s tým nemal robiť problémy. Nezabudnite však, že napríklad zrušenie z dôvodu lepšieho povinného zmluvného poistenia musíte uskutočniť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby ukončenia vašej súčasnej zákonnej poistky. Doručenie žiadosti o zrušenie PZP v neskoršej dobe, hoci aj o jeden deň neskôr, už nebude brané v úvahu. Vzor výpovede PZP na každý a jeden dôvod zrušenia PZP nájdete v linku vyššie.

Poslanie výpovede do poisťovne zruší Vašu terajšiu zmluvuKam odoslať žiadosť o zrušenie PZP?

Vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete zrušiť odoslaním písomnej žiadosti do pobočky vášho poisťovateľa alebo ho osobne odnesiete do jeho pobočky. Ako sme už spomenuli, vzor výpovede PZP môžete nájsť na vyššie uvedenej stránke, ku ktorej sa môžete dostať priamo po kliknutí na označený link (takisto vyššie).

V písomnej žiadosti o výpoveď nezabudnite uviesť tieto údaje, ktoré sú na správne a rýchle spracovanie žiadosti veľmi dôležité: Vo výpovedi musia byť uvedené všetky nasledovné náležitosti:

  • údaje o osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti;
  • údaje o vozidle, ktoré je predmetom zrušenia (továrenská značka, evidenčné číslo);
  • nezabudnite uviesť predmet: Žiadosť o zrušenie PZP resp. Výpoveď PZP. Rovno môžete uviesť aj číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete zrušiť;
  • v prípade, že ste žiadateľom o výpoveď PZP vy, nakoniec sa nezabudnite túto žiadosť o zrušenie PZP podpísať.

Pri nasledujúcich dôvodoch nezabudnite do žiadosti o zrušenie PZP napísať aj číslo bankového účtu, na ktoré vám bude odoslaná istá suma z poistného, ktoré ste zaplatili, ale z dôvodu predčasného ukončenia už toto poistenie nemôže byť a nebude čerpané: odhlásenie z dôvodu zániku vozidla, zrušenie z dôvodu zmeny vlastníka vozidla, odhlásenie z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie, výpoveď z dôvodu odcudzenia vozidla a zrušenie z iných príčin.

Ak písomné žiadosti nepatria k vašej silnej stránke, aj napriek vzoru poskytnutého stránkou uzavripzp.sk, zrušenie PZP prebehne veľmi ľahko aj priamo v pobočke vášho poisťovateľa, ktorý to zariadi rýchlo. V prípade, že nestíhate otváracie hodiny pobočky, bez problémov môžete na tento úkon niekoho splnomocniť a táto osoba to potom vybaví za vás. Samozrejme, splnomocnenie na zrušenie zákonnej poistky musí byť notársky overené.

PZP kalkulačka – výpočet ceny poistného

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

Pomou PZP kalkulačky spravíte výpočet cenyChcete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, ale predtým by ste chceli vedieť, aké ponuky sú vám k dispozícii? Presne na tento účel bola vyvinutá PZP kalkulačka. Nie je kalkulačka, ako kalkulačka. Prečo? Pretože, ak si urobíte PZP výpočet na stránke konkrétneho poskytovateľa, získate výpočet ceny len od tohto jedného poskytovateľa. Ale, ak si otvoríte PZP kalkulačku na stránke http://www.uzavripzp.sk/pzp-kalkulacka-vypocet/, nedostanete len jeden výpočet ceny poistenia, ale hneď viacero výpočtov PZP od rôznych sprostredkovateľov, čo vám pomôže sa rozhodnúť, koho skutočne chcete. Vybrať si môžete podľa rôznych kritérií. Podľa najvýhodnejšej ceny povinného zmluvného poistenia, podľa rozsahu žiadaného balíčka, podľa poskytovateľa, prípadne podľa odoziev zákazníkov na poskytovateľa.

PZP kalkulačka na uzavripzp.sk citeľne ušetrí váš čas už len tým, že nebudete musieť navštevovať kamenné pobočky a nechať sa nachytať jej pracovníkmi, prípadne sa nechať prehovoriť na produkt, o ktorý vôbec nemáte záujem, prípade na produkt, ktorý nezodpovedá tomu, koľko ste ochotný dať resp. koľko reálne môžete dať za povinné zmluvné poistenie.

Výpočet PZP

Ako iste viete, povinné zmluvné poistenie sa neuzatvára len na osobný automobil, ale na každé motorové vozidlo, ako napríklad motocykel ( čo sa v súčasnosti zanedbáva a z čoho vznikajú vysoké a časté pokuty), no poistiť je potrebné aj taký prívesný vozík, hoci to môže prísť pritiahnuté za uši. Zákony sú ale zákony a tie treba rešpektovať. Zákonné poistky poskytuje viacero poskytovateľov resp. spoločností, ktorých ceny sa, viac či menej, líšia. Ale presne na to je tu už vyššie spomenutá PZP kalkulačka. Povedzme si, čo obsahuje výpočet PZP na jednotlivé časté dopravné prostriedky, ako aj na prívesný vozík. Takisto sa zmienime o približných cenách na jednotlivé typy povinného zmluvného poistenia.

Výpočet PZP na auto

Vypočítať PZP na auto si môžete veľmi jednoducho, a to pomocou nástroja PZP kalkulačka na stránke uzavripzp.sk. Výpočet ceny poistky na auto ovplyvňujú údaje, ktoré zadáte do tejto kalkulačky. O aké údaje ide?

Cena môže byť výrazne rozdielnaCeny PZP

Výpočet PZP môže ovplyvniť mesto resp. okres, kde sa v súčasnosti vozidlo nachádza. Je logické, že ceny pzp budú o niečo navýšené, ak pochádzate z miesta, kde je veľká premávka, než napríklad z dedín/obcí, kde sú nehodové udalosti zriedkavé. Takisto môže ceny PZP ovplyvniť účel využitia vozidla (či ide o požičiavanie vozidla, bežné použitie alebo o historické vozidlo). Ďalším údajom je počet kilometrov, ktoré približne najazdíte za rok ako aj dátum výroby, značka vozidla, model vozidla, objem motora, výkon motora, prevádzková hmotnosť, najväčšia prípustná hmotnosť, ale aj palivo.

Ceny PZP môžu byť ovplyvnené aj samotnou osobou žiadateľa. Napríklad, či už zavinil nejakú škodovú udalosť, koľko rokov dovtedy bol bez škody. Údaje, ktoré treba do kalkulačka zadať, ale neovplyvňujú výslednú cenu sú: štatút žiadateľa (právnická, fyzická osoba), dátum narodenia, číslo vodičského preukazu, ako aj doba, kedy ste tento preukaz získali.

Ceny jednotlivých vozidiel môžu byť pozitívne ovplyvnené, ak máte dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, ak v súčasnosti platíte aj iné poistenie. Vo formulári si môžete vybrať, v akom intervale chcete vašu zákonnú poistku splácať. Na výber máte štvrťročne, polročne alebo ročne.

Všeobecne môžete natrafiť na také poistenia, ktoré vám ponúknu výborné poistky za niekoľko desiatok eur, no určite sa stretnete aj s takými ponukami, ktoré budú presahovať aj niekoľko stoviek eur.

Výpočet PZP na motocykel a na prívesný vozík

Ak potrebujete výpočet PZP na motocykel, prípadne výpočet na prívesný vozík, postup je úplne rovnaký ako pri výpočte ceny zákonnej poistky na auto. Čo môže byť rozdielne sú ceny, ktoré sú ovplyvnené rovnakými faktormi ako pri osobných automobiloch.

Čo je nutné spraviť po výpočte ceny?Výpočet PZP je hotový, čo teraz?

Ak ste vyplnili všetky potrebné údaje a odoslali ste ich kliknutím na „Porovnať ceny“. Po niekoľkých sekundách vám vybehne hneď niekoľko ponúk s cenovým ohodnotením a iným osobitým popisom, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť, s ktorou spoločnosťou uzatvoríte povinné zmluvné poistenie na prostriedok, ktorý potrebujete. Po odoslaní žiadosti o konkrétnu zákonnú poistku môžete v najbližších minútach čakať potvrdzujúci mail zo strany poskytovateľa poistky, v ktorom bude uvedené koľko máte zaplatiť, ako môžete zaplatiť, kam peniaze poslať, návrh zmluvy, biela karta, podmienky poistky…

Biela karta je dočasná náhrada zelenej karty, ktorú dostanete poštou po zaplatení požadovanej sumy. Platná je 30 dní a teda do tejto doby musíte sumu zaplatiť. V opačnom prípade poistenie zaniká.

Nezabudnite, že samotný výpočet PZP nie je záväzný, dokonca ani výber konkrétneho poskytovateľa poistky nie je záväzný, hoci ste z ich strany obdržali potvrdzujúci mail, aj so zmluvou. Zmluva nadobúda platnosť v deň zaplatenia dohodnutej sumy do vopred stanoveného termínu. V prípade nezaplatenia poistky po uplynutí tejto doby, návrh zmluvy zaniká a vy budete figurovať ako nepoistená osoba. Ak ste sa však medzičasom poistili v inej spoločnosti, samozrejme, že sumu druhej spoločnosti, ktorej ste vypovedali, neplaťte. Hoci nejde o výpoveď v pravom slova zmysle, keďže vypovedať sa dá spoločnosti, s ktorou ste uzavreli zmluvu, a to zaplatením potrebnej sumy. Starostlivo rešpektujte všetky dôležité dátumy, aby ste sa neocitli v situácii, kedy vám príslušníci Policajného zboru udelia pokutu za neuzavreté povinné zmluvné poistenie.

PZP kalkulačka je veľmi užitočný nástroj, o ktorom sme sa vám snažili povedať všetko. Ak však máte záujem aj o iné informácie, kliknite si tu.

PZP online ako povinnosť každého jazdcu!

Helen Martinez 09 feb , 2016 0 comments PZP

PZP je povinné pre každého

Kde nájsť najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP online?

Táto otázka je bez hlbších debát. Po konzultovaní viacerých stránok sme prišli na to, že jednoznačne najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP na auto, ako aj na každý iný zákonom stanovený dopravný prostriedok, vám poskytne PZP online – uzavripzp.sk. Ako sme na to prišli? Na základe porovnania.

Porovnanie PZP

Porovnanie PZP jednotlivých sprostredkovateľov povinného zmluvného poistenia môžete nájsť aj na vyššie zmienenej stránke, čo vám zabezpečí ušetrenie času. Nemusíte hľadať po jednom, kto vám čo ponúka. Každé porovnanie PZP a ešte k tomu to najlacnejšie PZP od viacerých poskytovateľov, nájdete na stránke vyššie. Žiadne klamstvá, žiadne skryté poplatky, všetko na rovinu a všetko na jednej stránke. To je uzavripzp.sk.

PZP online

PZP online je to, čo hľadáte, v prípade, že hľadáte najrýchlejšie požiadanie o poistenie. PZP online nemá žiadne nevýhody, pretože uzatvoriť povinné zmluvné poistenie na auto, poistenie na motocykel alebo poistenie na prívesný vozík môžete priamo cez internet a priamo z vášho domova. Online PZP ušetrí váš čas, pretože nemusíte chodiť do kamennej pobočky. Všetko vybavíte aj vo vašom domácom úbore a bez konzultácie s pracovníkmi. Všetko je jasne vysvetlené tak, aby ste nemuseli mať viac otázok. Ak by ste predsa len mali otázku, na ktorú ste na stránke PZP online – uzavripzp.sk nenašli, bez problémov môžete kontaktovať priamym formulárom na danej stránke administrátora, ktorý vám ochotne a rýchlo odpovie na všetky vaše otázky ohľadom PZP poistenia.

Ak chcete ušetriť, skúste PZP online

Online PZP šetrí dokonca aj vaše peniaze! Ak nebývate priamo v meste, ušetríte niekoľko eur za cestu autom, prípadne za cestu iným dopravným prostriedkom.

Povinné zmluvné poistenie, nazývané aj zákonná poistka alebo skrátene PZP poistenie, je povinnosť každej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla. To znamená, že osoba, ktorá figuruje na liste vlastníctva daného prepravného prostriedku musí toto povinné zmluvné poistenie uzatvoriť, či má alebo nemá voči tejto povinnosti výhrady. Rovnako ju musí uzatvoriť, hoci vlastník motorového vozidla nemusí byť priamo reálnym užívateľom daného vozidla.

Ľudia väčšinou žijú v predstave, že PZP poistenie sa týka len poistenia auta. To je však omyl, pretože zákonná poistka nezahŕňa len poistenie auta, ale zahŕňa celkovo zákonné poistenie motorových vozidiel akéhokoľvek charakteru, ktoré sú súčasťou cestnej premávky, a teda ovplyvňujú jej chod. To v praxi znamená, že zákonná poistka resp. PZP poistenie je aplikovateľná na povinné zmluvné poistenie auta, poistenie motocykla, ako aj poistenie prívesného vozíka. Keďže v každom prípade ide o povinné poistenie, nesnažte sa jazdiť načierno, pretože v prípade kontroly ľubovoľnou hliadkou, by ste mohli dostať vysokú pokutu, ktorá by niekoľkonásobne prekročila sumu, ktorú by ste platili za uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie auta

Zákonná poistka na auto je typ poistenia, na ktorý sa väčšinou nezabúda a ktorého si je každý vedomý. Poistiť automobil je povinnosťou každého držiteľa tohto motorového vozidla, hoci ho nemusí pravidelne využívať. Dôvodov môže byť hneď viacero. Buď sa s automobilom veľa nemanipuluje alebo automobil využíva osoba, ktorá nie je držiteľom vozidla. Zmienené dôvody však nie sú akceptovateľné na neuzatvorenie zákonnej poistky. Po zastavení hliadky Policajného zboru je tým pádom povinný predložiť doklad o uzatvorení PZP poistenia každý, kto je vodičom daného vozidla, hoci nemusí ísť o vlastníka. Týmto dokladom môže byť zmluva od sprostredkovateľa zákonnej poistky s dokladom o zaplatení. No to, čo musíte mať vo vozidle vždy pri sebe, a to bez výnimky, je zelená karta.

Poistenie motorky je taktiež zo zákona nutnéPoistenie motocykla

Viete o tom, že povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje aj na motocykle? Ak ste náhodou nevedeli, tak teraz to už viete. Hlavne v minulých desaťročiach sa stávalo, že užívatelia motocyklov si jazdili bez poistenia, čo je pochopiteľné, keďže sa na to nekládol až taký dôraz ako v súčasnosti. Rovnako aj vozidiel, a nielen motocyklov, bolo oveľa menej. Avšak aj dnes by sme našli mnoho „čiernych“ jazdcov, ktorí môžu byť, aj keď len z nevedomosti, odľahčení o niekoľko desiatok, prípadne stoviek eur, a to preto, že nerešpektujú zákon, čo je najvyššia obrana každého pracovníka Policajného zboru po zastavení akéhokoľvek dopravného prostriedku.

Poistenie prívesného vozíka

Povinné zmluvné poistenia auta je každému jasné. Poistenie motocykla neberú všetci až tak vážne, no „čierni jazdci“ sú aj tak na zostupe. Pravdou je, že zákonná poistka sa zo začiatku týkala len motorových vozidiel. Tak čo má znamenať také poistenie prívesného vozíka? Väčšine používateľom príde absurdnejšie než hocičo iné. Poistenie prívesného vozíka môžete zo začiatku považovať za zbytočné, avšak opak je pravdou. Jednak preto, že zákon stanovuje, že poistenie prívesného vozíka je povinnosťou všetkých užívateľov prívesného vozíka a jednak preto, že prívesný vozík sa po vstupe do cestnej premávky stane súčasťou premávky, hoci nejde o motorové vozidlo, ale v tej chvíli sa stáva súčasťou motorového vozidla, keďže prívesný vozík obsahuje elektronické súčasti, ktoré sú aktívne len po pripojení na automobil a ktoré môžu byť zodpovedné za bezpečnosť cestnej premávky.

Vyššie sme vám uviedli typy poistenia, na ktoré nemáte, hlavne pre vaše dobro, zabudnúť. Preto nezanedbávajte žiadne povinné zmluvné poistenie, aj keď vám možno príde zbytočné, pretože vás to môže vyjsť veľmi draho. V niektorých prípadoch ešte drahšie, než by to bolo po zaplatení niekoľkoročnej zákonnej poistky. PZP poistenie môžete konzultovať aj na tejto webstránke.